1. Home
  2.  > 
  3. Company
  4.  > 
  5. Network

Network

 

1. Fuji Electronics Industries Co., Ltd. Headquarters Factory

4-8-1 Toshinden, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
TEL: +81-54-257-2804
FAX: +81-54-257-2032
 

2. Fuji Electronics Industries Co., Ltd. Okabe Factory

721-1 Utsutani, Okabe-cho, Fujieda-shi, Shizuoka
TEL: +81-54-648-0125
FAX: +81-54-648-0126
 

3. Fuji Electronics Industries Co., Ltd. Chitose Factory

1007-211 Izumisawa, Chitose-shi, Hokkaido
TEL: +81-123-48-2700
FAX: +81-123-48-2701
 

4.SEIKOH GIKEN Co., Ltd. Headquarters

296-1 Matsuhidai, Matsudo-shi, Chiba